Πιστοποιητικά

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτοδικείο Λάρισας δεν έχει ακόμα διασύνδεση με το σύστημα ΟΣΔΔΥ-ΠΠ-ΣΟΛΩΝ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις αιτήσεις για πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο Λάρισας – Τμήμα αρχείου:

Οι αιτήσεις για τα ΕΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ γίνονται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin. Για περισσότερες πληροφορίες όπως και για οδηγίες χρήσης της εφαρμογής μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 για την ηλεκτρονική έκδοση δημοσίων εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αναλυτικές οδηγίες χρήσης μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 2410251717, 2413507827 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email arxeio.prot@gmail.com.

Συνολική λίστα πιστοποιητικών που παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (αρχείο pdf)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ!