Το Πρωτοδικείο είναι το βασικό πρωτοβάθμιο πολιτικό δικαστήριο της Ελλάδας. Σε γενικές γραμμές, σε αυτό δικάζονται σε πρώτο βαθμό οι ιδιωτικές διαφορές και υποθέσεις που αφορούν ποσά άνω των 20.000 ευρώ. Το Πρωτοδικείο διακρίνεται σε Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο συγκροτείται από Πρόεδρο Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκη, και σε Πολυμελές Πρωτοδικείο, το οποίο συγκροτείται από τρεις δικαστές, έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών και δύο Πρωτοδίκες. Όλες οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων υπόκεινται σε έφεση που εκδικάζεται από το Εφετείο, εκτός των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες είναι ανέκκλητες, δηλαδή δεν υπόκεινται σε έφεση.

πηγή: Wikipedia

Το Πρωτοδικείο Λάρισας στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας που βρίσκεται στην οδό Κούμα και Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην κεντρική Πλατεία, στο κέντρο της Λάρισας.

Το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας είναι έργο του αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού.

Η μελέτη έγινε το 1963 και η κατασκευή του το 1967.

Μέσω του δικαστικού μεγάρου ο αρχιτέκτων-καθηγητής επαναφέρει αυτούσιο το ήθος του μοντέρνου σε μια ανανεωμένη μεταπολεμική εκδοχή λεκορμπουζιανής προέλευσης που είχε βρει πολυάριθμους και πρόθυμους αποδέκτες στην Ελλάδα, όμως δεν εγκαταλείπεται η επιδίωξη της “αντιπροσωπευτικότητας” του δημοσίου κτιρίου με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη διάταξη των πλευρικών όψεων και το μνημειακό πρόστυλο του κύριου μετώπου.
Οι υπηρεσίες του μεγάρου στεγάζονται στο ισόγειο και στους τέσσερις ορόφους μιας άψογης συμμετρικής κάτοψης με άξονα κάθετο στην όψη της εισόδου.
Η ομοιομορφία των οριζoντίων ανοιγμάτων της όψης της εισόδου διακόπτεται από τα δύο επιμήκη brise-soleil που λύνουν το πρόβλημα της ηλιοπροστασίας στους ανώτερους ορόφους και ταυτόχρονα συνθέτουν μαζί με το δωδεκάστυλο πρόστυλο την εξωτερική επιδερμίδα του κτιρίου.

πηγή:
“Το δημόσιο κτήριο στη Νεοελληνική Αρχιτεκτονική | Ο χαρακτήρας του δημόσιου κτηρίου διοίκησης
Ερευνητική εργασία από τις Κουρουπάκη Μαλαματένια και Φασουλιώτη Κλάρα”

Χάρτης Google Maps

Διεύθυνση

Δικαστικό Μέγαρο, Κούμα & Μεγάλου Αλεξάνδρου, 41110, Λάρισα

Email

protodikio.larisa@gmail.com
arxeio.prot@gmail.com

Τηλέφωνο / Φαξ

2410 536662