ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε τις υπηρεσίες Δικαστών για τα τμήματα διακοπών του Ιουλίου 2021 κάνοντας:

  • Για το Α’ τμήμα διακοπών (1 έως 15 Ιουλίου 2021) κλικ εδώ (αρχείο pdf)
  • Για το Β’ τμήμα διακοπών (16 έως 31 Ιουλίου 2021) κλικ εδώ (αρχείο pdf)