ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2022

ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2022

  • Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (1-7-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-7-2022) κλικ εδώ.
  • Β’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (16-7-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-7-2022) κλικ εδώ.
  • Γ’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (1-8-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-8-2022) κλικ εδώ.
  • Δ’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (16-8-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-8-2022) κλικ εδώ.
  • Ε’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (1-9-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-9-2022) κλικ εδώ.