Τηλεφωνικός Κατάλογος - email

Το Πρωτοδικείο Λάρισας στεγάζεται στον 2ο και 4ο όροφο του Δικαστικού μεγάρου Λάρισας.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (Α' ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ)

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 1 – ΤΗΛ. 2410254335 – 2413507824

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 5 – Β’ Πρόεδρος Πρωτοδικών: ΤΗΛ. 2410533813
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 5 – Γ’ Πρόεδρος Πρωτοδικών: ΤΗΛ. 2410533813
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 19 – Δ’ Πρόεδρος Πρωτοδικών: ΤΗΛ. 2413507842

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 2 – ΤΗΛ. 2410535136, 2413507825

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Πολυμελές – Ασφαλιστικά Μέτρα: ΓΡΑΦΕΙΟ 4 – ΤΗΛ. 2410258150, 2413507830
 • Τακτική – Εκούσια Διαδικασία: ΓΡΑΦΕΙΟ 6 – ΤΗΛ. 2410536943, 2413507831
 • Ειδική Διαδικασία: ΓΡΑΦΕΙΟ 7 – ΤΗΛ. 2410536828, 2413507832

ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 16 – ΤΗΛ. 2410537801, 2413507840

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 16 – ΤΗΛ. 2410537801, 2413507840

ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 8 – ΤΗΛ. 2413507833
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 14 – ΤΗΛ. 2410538062, 2413507838
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 15 – ΤΗΛ. 2413507839

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 14 – ΤΗΛ. 2410538062, 2413507838

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 9 – ΤΗΛ. 2410254668, 2413507834

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Ανακριτής Α’: ΓΡΑΦΕΙΟ 11 – ΤΗΛ. 2410536860, 2413507835
 • Ανακριτής Β’: ΓΡΑΦΕΙΟ 10 – ΤΗΛ. 2410535134
 • Ανακριτής Γ’: ΓΡΑΦΕΙΟ 12 – ΤΗΛ. 2413507836

ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 20 – ΤΗΛ. 2413507823

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 9 (4ος Όροφος) – ΤΗΛ. 2410251717, 2413507827
 • Φαξ: 2413507826

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 18 – ΤΗΛ. 2410536662
 • Φαξ: 2410536662

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 18 – ΤΗΛ. 2413507828

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 17 – ΤΗΛ. 2413507841

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ EMAIL

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – protodikio.larisa@gmail.com
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ – asf.pol.lar@gmail.com
 • ΤΑΚΤΙΚΗ / ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ – takt.ekou.mon@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ – eidiki.lar@gmail.com
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – poiniko.lar@gmail.com
 • ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ptoxeusis.larisa@gmail.com
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – poiniko.lar@gmail.com
 • ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – arxeio.prot@gmail.com
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –  oiko.prot.lar@gmail.com
 • Α’ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ – 1anakritis@protodikeio-larisas.gov.gr
 • Β’ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ – 2anakritis@protodikeio-larisas.gov.gr
 • Γ’ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ – 3anakritis@protodikeio-larisas.gov.gr
 • ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ – vouleuma@protodikeio-larisas.gov.gr