Τηλεφωνικός Κατάλογος

Το Πρωτοδικείο Λάρισας στεγάζεται στον 2ο όροφο του Δικαστικού μεγάρου Λάρισας.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (Α' ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ)

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 1 – ΤΗΛ. 2410254335 – 2413507824

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 5 – Β’ Πρόεδρος Πρωτοδικών: ΤΗΛ. 2410533813
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 5 – Γ’ Πρόεδρος Πρωτοδικών: ΤΗΛ. 2410533813
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 19 – Δ’ Πρόεδρος Πρωτοδικών: ΤΗΛ. 2413507842

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 2 – ΤΗΛ. 2410535136, 2413507825

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Πολυμελές – Ασφαλιστικά Μέτρα: ΓΡΑΦΕΙΟ 4 – ΤΗΛ. 2410258150, 2413507830
 • Τακτική – Εκούσια Διαδικασία: ΓΡΑΦΕΙΟ 6 – ΤΗΛ. 2410536943, 2413507831
 • Ειδική Διαδικασία: ΓΡΑΦΕΙΟ 7 – ΤΗΛ. 2410536828, 2413507832

ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 16 – ΤΗΛ. 2410537801, 2413507840

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 16 – ΤΗΛ. 2410537801, 2413507840

ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 8 – ΤΗΛ. 2413507833
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 14 – ΤΗΛ. 2410538062, 2413507838
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 15 – ΤΗΛ. 2413507839

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 14 – ΤΗΛ. 2410538062, 2413507838

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 9 – ΤΗΛ. 2410254668, 2413507834

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Ανακριτής Α’: ΓΡΑΦΕΙΟ 11 – ΤΗΛ. 2410536860, 2413507835
 • Ανακριτής Β’: ΓΡΑΦΕΙΟ 10 – ΤΗΛ. 2410535134
 • Ανακριτής Γ’: ΓΡΑΦΕΙΟ 12 – ΤΗΛ. 2413507836

ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 20 – ΤΗΛ. 2413507823

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 9 (4ος Όροφος) – ΤΗΛ. 2410251717, 2413507827
 • Φαξ: 2413507826

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 18 – ΤΗΛ. 2410536662
 • Φαξ: 2410536662

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 18 – ΤΗΛ. 2413507828