ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, στο Πρωτοδικείο Λάρισας στο Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2022 έως και 15/08/2022 θα γίνονται συναινετικές εξαλείψεις προσημειώσεων κατά τις παρακάτω ημέρες:

Τρίτη 02/08/2022, Πέμπτη 04/08/2022, Τρίτη 09/08/2022 και Πέμπτη 11/08/2022.

Από τις 16/08/2022 και μετά θα γίνονται κανονικά οι εξαλείψεις από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Υπενθυμίζουμε ότι χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού νωρίτερα στο τηλέφωνο 2410258150.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων