ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1-3-2021 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ) ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 6-9-2021

ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1-3-2021 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ) ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 6-9-2021

Πράξη Προέδρου που αφορά στον επαναπροσδιορισμό Εφέσεων Ειδικής Διαδικασίας Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 1/3/2021.