ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (ΤΑΚΤΙΚΗΣ -ΕΚΟΥΣΙΑΣ- ΕΦΕΣΕΩΝ) ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (ΤΑΚΤΙΚΗΣ -ΕΚΟΥΣΙΑΣ- ΕΦΕΣΕΩΝ) ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πράξη Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Εφέσεων Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 13/4/2021.

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Εκούσιας δικαιοδοσίας Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 6/4/21, 13/4/21, 20/4/2021.

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Τακτικής διαδικασίας Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 6/4/21, 13/4/21, 20/4/2021.