Παροχή Νομικής Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος προβλέπεται από τον νόμο 3226/2004 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον νόμο 4689/2020.

Ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος για την παροχή νομικής βοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θεωρούνται εκείνοι, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Οι διατάξεις του ν.3226/2004 (Α’24) για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος εφαρμόζονται αναλογικά για τους διαμεσολαβητές και τους νομικούς παραστάτες του άρθρου 2.

Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Σε ποινικές υποθέσεις η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως:

1. Eκκαθαριστικό εφορίας(ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 3 τελευταίων ετών)
2. Ε9
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Κάρτα Ανεργίας
5. Βιβλιάριο Πρόνοιας
6. Βεβαίωση Μισθοδοσίας (αν είστε εργαζόμενος/η)
7. Εκτύπωση κίνησης λογαριασμού τραπεζών τελευταίου εξαμήνου
8. Υπεύθυνη Δήλωση (για ύπαρξη κάθε είδους καταθέσεων σε τράπεζες)

Η κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων γίνεται καθημερινά στο γραφείο ασφαλιστικών μέτρων (Γραφείο 4, 2ος όροφος Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2410258150, 2413507830 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: protodikio.larisa@gmail.com.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για παροχή νομικής βοήθειας κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο Word). 

Αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών νομικής βοήθειας
Η λίστα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών που συμμετέχουν στη νομική βοήθεια βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΑΧΔΙΚ και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις.