ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

Για υποθέσεις των Ασφαλιστικών την 23-6-2023, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο pdf).