ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για υποθέσεις των Ασφαλιστικών την 19-5-2023, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο pdf – ορθή επανάληψη).

Για υποθέσεις του Πολυμελούς την 23-5-2023, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο pdf).

Για υποθέσεις τις Ειδικής Διαδικασίας (Πινάκιο Ανακοπών) την 18-5-2023, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο Word).

Για υποθέσεις της Ειδικής Διαδικασίας (Πινάκιο Ανακοπών) (άλλες υποθέσεις) την 18-5-2023, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο Word).

Για υποθέσεις της Ειδικής Διαδικασίας (Πινάκιο Διατροφών) την 22-5-2023, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο Word).

Για υποθέσεις της Ειδικής Διαδικασίας (Πινάκιο Εργατικών) την 18-5-2023, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο Word).

Για υποθέσεις της Ειδικής Διαδικασίας (Πινάκιο Γαμικών Διαφορών) την 22-5-2023, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο Word).