ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Διατροφών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 1/3/2021, 8/3/2021, 22/3/2021. Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Ανακοπών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 4/3/21, 18/3/21. Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Γαμικών διαφορών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 8/3/21, 22/3/21. Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Εργατικών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 4/3/21, 11/3/21. Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Αυτοκινήτων Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 4/3/21, 11/3/21. Πράξη Προέδρου που αφορά στον επαναπροσδιορισμό Μισθώσεων Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 18/3/21.