ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 14 ΜΑΙΟΥ 2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 14 ΜΑΙΟΥ 2021

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Ασφαλιστικών Μέτρων που αποσύρθηκαν λόγω COVID–19 από 23/4/2021, 14/5/2021.

  • Εκθέματα Ασφαλιστικών από δικάσιμο 23-4-2021 κλικ εδώ (αρχείο Excel)
  • Εκθέματα Ασφαλιστικών από δικάσιμο 14-5-2021 κλικ εδώ (αρχείο Excel)