ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 9 ΚΑΙ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 9 ΚΑΙ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Ασφαλιστικών Μέτρων που αποσύρθηκαν λόγω COVID–19 από 9/4/2021, 16/4/2021. Εκθέματα Ασφαλιστικών από δικασίμους 9-4-2021 και 16-4-2021 κλικ εδώ (αρχείο Excel)