ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για να δείτε την ανακοίνωση μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.