ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΤΑΚΤΙΚΗ / ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΤΑΚΤΙΚΗ / ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για να δείτε την ανακοίνωση μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.