ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε την πράξη προέδρου κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο pdf).