Διάρθρωση

Στο Πρωτοδικείο Λάρισας υπηρετούν συνολικά 22 Δικαστές: 4 Πρόεδροι Πρωτοδικών, εκ των οποίων ο αρχαιότερος εκτελεί καθήκοντα Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και 18 Πρωτοδίκες.

Το Πρωτοδικείο Λάρισας διακρίνεται στα εξής τμήματα:

 • Διεύθυνση Γραμματείας
 • Τμήμα Πολυμελούς και Ασφαλιστικών Μέτρων
 • Τμήμα Μονομελούς Τακτικής και Εκούσιας Διαδικασίας
 • Τμήμα Μονομελούς Ειδικής Διαδικασίας
 • Τμήμα Πτωχεύσεων και Διαταγών Πληρωμής
 • Τμήμα Ανάκρισης και Βουλευμάτων
 • Ποινικό Τμήμα
  • Εκκαθάριση
  • Δημοσίευση Ποινικών Αποφάσεων
  • Γραμματείς Εδρών Μονομελούς
  • Γραμματείς Εδρών Τριμελούς
 • Τμήμα Αρχείου

Κανονισμός Πρωτοδικείου

Ο Κανονισμός λειτουργίας του Πρωτοδικείου Λάρισας είναι δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 3213/Β/18-12-2013 και ισχύει, όπως τροποποίηθηκε με την υπ’αριθμ. 3/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου (ΦΕΚ 1498/Β/26-5-2016).
Η απόφαση ίδρυσης του Πρωτοδικείου Λάρισας δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, στο τεύχος με αρ. 83/16-9-1881.