Αποτελέσματα αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

Αποφάσεις Ανακήρυξης των εκλεγμένων των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Aπλά αντίγραφά των αποφάσεων μπορείτε να κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους (Διαδικασία Εκουσίας Πολυμελούς):

-Δήμος Λαρισαίων: 37/2023
-Δήμος Ελασσόνας: 35/2023
-Δήμος Φαρσάλων: 40/2023
-Διορθωτική Δήμου Φαρσάλων: 41/2023
-Διορθωτική Δήμου Φαρσάλων: 42/2023
-Δήμος Κιλελέρ: 36/2023
-Δήμος Αγιάς: 34/2023
-Δήμος Τεμπών: 38/2023
-Δήμος Τυρνάβου: 39/2023
-Περιφέρεια Θεσσαλίας: 33/2023

Για επικυρωμένο αντίγραφο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin (είσοδος με κωδικούς taxisnet)

Για οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Αποτελέσματα αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (αρχείο pdf)
-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (αρχείο pdf)
-ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ (αρχείο pdf)
-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (αρχείο pdf)
-ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ (αρχείο pdf)
-ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αρχείο pdf)
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ) (αρχείο pdf)

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Αγιάς (Συνδυασμοί) (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Αγιάς (Υποψήφιοι) (αρχείο pdf)
-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Αγιάς (αρχείο excel)
-Υποψήφιοι ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Αγιάς (αρχείο excel)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Ελασσόνας (Συνδυασμοί) (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Ελασσόνας (Υποψήφιοι) (αρχείο pdf)
-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Ελασσόνας (αρχείο excel)
-Υποψήφιοι ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Ελασσόνας (αρχείο excel)

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Κιλελέρ (Συνδυασμοί) (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Κιλελέρ (Υποψήφιοι) (αρχείο pdf)
-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Κιλελέρ (αρχείο excel)
-Υποψήφιοι ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Κιλελέρ (αρχείο excel)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Λαρισαίων (Συνδυασμοί) (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Λαρισαίων (Υποψήφιοι) (αρχείο pdf)
-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Λαρισαίων (αρχείο excel)
-Υποψήφιοι ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Λαρισαίων (αρχείο excel)

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Τεμπών (Συνδυασμοί) (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Τεμπών (Υποψήφιοι) (αρχείο pdf)
-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Τεμπών (αρχείο excel)
-Υποψήφιοι ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Τεμπών (αρχείο excel)

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Τυρνάβου (Συνδυασμοί) (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Τυρνάβου (Υποψήφιοι) (αρχείο pdf)
-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Τυρνάβου (αρχείο excel)
-Υποψήφιοι ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Τυρνάβου (αρχείο excel)

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Φαρσάλων (Συνδυασμοί) (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Φαρσάλων (Υποψήφιοι) (αρχείο pdf)
-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Φαρσάλων (αρχείο excel)
-Υποψήφιοι ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Φαρσάλων (αρχείο excel)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

-Πίνακας αποτελεσμάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Συνδυασμοί) (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Υποψήφιοι) (αρχείο pdf)
-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρχείο excel)
-Υποψήφιοι ανά Εκλ. Τμήμα Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρχείο excel)

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

-Πίνακας αποτελεσμάτων Δήμου Τυρνάβου (Συνδυασμοί) (αρχείο pdf)
-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Δήμου Τυρνάβου (αρχείο excel)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

-Συνδυασμοί ανά Εκλ. Τμήμα Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρχείο excel)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (αρχείο pdf)

-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (αρχείο pdf)

-ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ (αρχείο pdf)

-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (αρχείο pdf)

-ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ (αρχείο pdf)

-ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (αρχείο pdf)

-ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αρχείο pdf)

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ) (αρχείο pdf)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ)

-Πίνακας αποτελεσμάτων συνδυασμών Α’ Κυριακή (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων συνδυασμών Β’ Κυριακή (αρχείο pdf)
-Πίνακας αποτελεσμάτων υποψηφίων (αρχείο pdf)
-Πίνακας Προέδρου με συνδυασμούς και υποψήφιους (αρχείο pdf)