ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 17η ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 24η ΜΑΪΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 17η ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 24η ΜΑΪΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο pdf).