ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 11η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 11η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως κάνετε κλικ εδώ (αρχείο pdf).