ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος των Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 αίρονται τα μέτρα κατά τη συζήτηση των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων και δεν θα υπάρχουν ραντεβού για την προσέλευση των δικηγόρων. Θα υπάρχει όπως παλιά προεκφώνηση στις 09:00΄, και στη συνέχεια θα συζητούνται οι υποθέσεις με τη σειρά που έχουν στο οικείο έκθεμα.