ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ½ ΣΤΟΥΣ κκ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗ.
Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΔ.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΔ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ Η κα ΤΕΤΣΙΟΥ ΕΝΩ Ο κ. ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ