ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 16-6-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 16-6-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στα Ασφαλιστικά Μέτρα της δικασίμου της 16ης Ιουνίου 2023 θα ανέβουν ο κ. Βασιλόπουλος και η κα Τέτσιου.

Η προεκφώνηση θα γίνει στην αίθουσα δίπλα στο καφενείο από την κα Τέτσιου και στη συνέχεια θα μοιραστούν οι υποθέσεις.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος