ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΟΡΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΟΡΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο pdf).