ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Την Παρασκευή 29-3-2024 τα Ασφαλιστικά θα συζητηθούν στην αίθουσα του Τριμελούς (ισόγειο)