Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας λήψης πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας

Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας λήψης πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας λήψης πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας

Εγκαινιάστηκε χθές, 28-6-2021, η υπηρεσία λήψης πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται, είτε με τους κωδικούς TAXIS, είτε με τους κωδικούς της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (μόνο για δικηγόρους) και επιτρέπει στους πολίτες και δικηγόρους να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αιτήσεις για την λήψη των εν λόγω πιστοποιητικών.

Για πρόσβαση στην υπηρεσία αλλά και για σχετικές οδηγίες θα πρέπει να επιλεγεί από το μενού Υπηρεσίες -> Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας, στον ιστότοπο του Πρωτοδικείου https://protodikeio-larisas.gov.gr. 

Λάρισα, Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας