Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας λήψης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων

Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας λήψης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας λήψης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων

Εγκαινιάζεται σήμερα, 2-6-2021, η υπηρεσία λήψης αντιγράφων αποφάσεων του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, όλων των διαδικασιών (εκτός των διαταγών πληρωμής), για τους παρασταθέντες κατά την εκδίκαση των υποθέσεων Δικηγόρους.

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται, είτε με τους κωδικούς TAXIS, είτε με τους κωδικούς της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και επιτρέπει στους Δικηγόρους να έχουν πρόσβαση στις αποφάσεις των υποθέσεων, που έχουν παρασταθεί και οι οποίες έχουν εκδοθεί από 1/1/2021 και εντεύθεν.

Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα λήψης είτε απλού, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένου αντιγράφου.

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των αποφάσεων που χορηγούνται, αποτελούν ακριβή ψηφιακά αντίγραφα των έγχαρτων πρωτοτύπων που τηρούνται στα τμήματα των πολιτικών κατά τους όρους για την ηλεκτρονική έκδοση δημοσίων εγγράφων του Ν. 4727/2020.

Για πρόσβαση στην υπηρεσία αλλά και για σχετικές οδηγίες θα πρέπει να επιλεγεί από το μενού Υπηρεσίες -> Αντίγραφα αποφάσεων, στον ιστότοπο του Πρωτοδίκειου https://protodikeio-larisas.gov.gr. 

Λάρισα, Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο pdf).