Έλεγχος Δημοσίευσης Αποφάσεων Πολιτικού Τμήματος

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα με τον αριθμό κατάθεσης της αγωγής ή της τελευταίας έκθεσης – κλήσης να αναζητηθεί ηλεκτρονικά αν έχει εκδοθεί απόφαση ή όχι. Ο έλεγχος γίνεται για τις διαδικασίες που φαίνονται παρακάτω.

Η αναζήτηση γίνεται συμπληρώνοντας τον αριθμό και το έτος π.χ. 105/20 (2 ψηφία στο έτος) και επιλέγοντας μια από τις διαδικασίες (στον αριθμό ΔΕΝ πρέπει να συμπεριληφθεί το πρόθεμα της κατάθεσης αγωγής π.χ. ΑσφΜ, ΜΕΙ κλπ).

**Ισχύει για υποθέσεις που έχουν δημοσιευθεί από τις 1/1/2021 και εντεύθεν.**

Αν έχει εκδοθεί η απόφαση, μπορείτε να κάνετε αίτημα για την λήψη της σε ηλεκτρονική μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://app.moj.gov.gr/pnet/ploginΑσφαλιστικά Μέτρα
Εκούσια Μονομελούς
Τακτική Μονομελούς
Εκούσια Πολυμελούς
Τακτική Πολυμελούς
Ειδική Μονομελούς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ