Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας

Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν οδηγίες για την χρήση της υπηρεσίας λήψης πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από πολίτες και δικηγόρους.

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 για την ηλεκτρονική έκδοση δημοσίων εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αναλυτικές οδηγίες χρήσης μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Οι αιτήσεις για τα ενιαία πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας γίνονται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin

Συνολική λίστα πιστοποιητικών που παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (αρχείο pdf).