Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας

Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν οδηγίες για την χρήση της υπηρεσίας λήψης πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από πολίτες και δικηγόρους.

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 για την ηλεκτρονική έκδοση δημοσίων εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αναλυτικές οδηγίες χρήσης μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ EMAIL, ΕΠΕΙΔΗ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΟΣ!

Συνολική λίστα πιστοποιητικών που παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.