Έντυπα

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτοδικείο Λάρισας δεν έχει ακόμα διασύνδεση με το σύστημα ΟΣΔΔΥ-ΠΠ-ΣΟΛΩΝ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις αιτήσεις για πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο Λάρισας – Τμήμα αρχείου:

Οι αιτήσεις για τα ΕΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ γίνονται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin. Για περισσότερες πληροφορίες όπως και για οδηγίες χρήσης της εφαρμογής μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Συνολική λίστα πιστοποιητικών που παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (αρχείο pdf)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2410251717, 2413507827, ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email arxeio.prot@gmail.com.

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για παροχή νομικής βοήθειας κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο Word). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2410258150, 2413507830 (Πολυμελές – Ασφαλιστικά Μέτρα: Γραφείο 4, 2ος όροφος).

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

Η Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

Τίθεται αποκλειστικά και μόνο σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές Αρχές ή από Συμβολαιογράφο (π.χ. δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά, δελτία ποινικού μητρώου, συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, συμβόλαια αγοράς κ.λ.π.). Για κάθε άλλου είδους έγγραφο παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην Περιφέρεια.

Το έγγραφο στο οποίο επιθυμείτε να τεθεί η σφραγίδα της Χάγης κατατίθεται στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου (γραφείο 18, 2ος όροφος) εις διπλούν (ένα επικυρωμένο αντίγραφο στο οποίο τίθεται η σφραγίδα και ένα απλό το οποίο παραμένει στο αρχείο του Πρωτοδικείου).

Για την αίτηση απαιτείται μεγαρόσημο των τριών (3) ευρώ.
Για κάθε ένα έγγραφο απαιτείται μεγαρόσημο των δύο (2) ευρώ και παράβολο αξίας δέκα (10) ευρώ, που εκδίδεται ηλεκτρονικά στο e-paravolo, για χρήση από το Φορέα: Δικαιοσύνης, Κατηγορία Παραβόλου: Επισημείωση Σύμβασης Χάγης, Τύπος Παραβόλου: [8221] Επισημείωση σε δικαστικής φύσης δημόσιο έγγραφο, και το οποίο πρέπει να είναι πληρωμένο κατά την εμφάνισή του στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου (καλό θα ήταν να υπάρχει και η απόδειξη πληρωμής).

Τα μεγαρόσημα μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε από το γραφείο 8, 4ος όροφος, είτε από το γραφείο 1 στο 1ο υπόγειο του δικαστικού μεγάρου.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.